اجرایی شدن طرح گازرسانی به منطقه راویزتا پایان تیرماه/ضرورت گازرسانی ب...

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس از اتمام مطالعات طرح گازرسانی به منطقه راویز تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: طبق برنامه زمان‌بندی شده ابتدای آذرماه ۱۴۰۱ عملیات لوله‌گذاری و گازرسانی به منطقه راویز...

سرخک درمان اختصاصی ندارد وخطرناک است ؛ با واکسیناسیون می توان از شیوع ...

خانواده هایی که فرزند زیر ۵ سال دارند واکسیناسیون کودک خود را به تاخیر انداخته اند و یا در صورت شک به کامل بودن واکسن، هر چه سریع تر برای بررسی و تکمیل واکسیناسیون  کودکان زیر ۵ سال خود به مراکز بهدا...