مرحوم حریری فوتبالیست رفسنجانی موسس باشگاه سپاهان اصفهان ؛مردی از جنس...

کمی عجیب به نظر می‌رسد اما بنیان‌گذار سپاهان متولد رفسنجان است. محمود حریری در سال ۱۳۳۲ باشگاهی را تاسیس کرد که شاید خودش هم فکر نمی‌کرد سال‌ها بعد به یکی از قطب‌های اصلی ورزش ایران بدل شود....