در بازدید معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان مطرح شدزمین چمن شماره...

معاون پشتیبانی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان از روند احداث و تجهیز ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان بازدید کرد. به گزارش سازش خبر به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، در بازدید مهندس اصغر صالحی؛ معا...