خسارت ۵ هزار میلیاردی به ۶۰ هزار هکتار از باغات پسته انار و رفسنجان

نماینده مردم رفسنجان وانار در مجلس از خسارت ۵ هزار میلیاردی به ۶۰ هزار هکتار از باغات پسته انار و رفسنجان در اثر سرمازدگی خبر داد.

نماینده مردم رفسنجان وانار در مجلس از خسارت ۵ هزار میلیاردی به ۶۰ هزار هکتار از باغات پسته انار و رفسنجان در اثر سرمازدگی خبر داد.

به گزارش سازش خبر حسین جلالی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: برای سرمازدگی که بخش عظیمی از کشور را تحت تاثیر قرار داده باید چاره اندیشیده شود، تنها در شهرستان رفسنجان و انار به ۶۰ هزار هکتار از باغات پسته آسیب و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس و دولت باید با همفکری یکدیگر طرح را تهیه و راه چاره ای برای کمک به کشاورزانی که در اثر سرمازدگی کمرشان شکسته شده، بیاندیشد. بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در شهرستان های انار و رفسنجان با پسته سروکار دارند که بر اثر این اتفاق بیکار می شوند.

وی ادامه داد: وام ها و بدهی های کشاورزان آسیب دیده مانده است، بیمه در جریان خسارت وارد شده به باغات پسته چه نقشی ایفا کرده و برای استمهال وام ها چه راهکاری اندیشیده شده است و جهاد کشاورزی چه وظیفه ای در این میان برعهده دارد؟ باید برای جبران خسارت کشاورزان شهرستان های انار و رفسنجان چاره ای اندیشیده شوددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.