هجری ؛دامدار نمونه کشوری عنوان کرد: برای هر کاری باید اول فکر عرضه آن در بازار باشیم

هجری ؛دامدار نمونه کشوری عنوان کرد: برای هر کاری باید اول فکر عرضه آن در بازار باشیم

به گزارش سازش خبر سید جواد هجری دامدار نمونه کشوری در پرورش بز شیری در جمع خبرنگاران در محل مدیریت جهاد کشاورزی رفسنجان اظهار داشت: در زمینه پرورش گوسفند به این نتیجه رسیدم که علاوه بر کمیت شیر، باید کیفیت آن را هم در نظر داشته باشیم و به پرواربندی هم توجه کنیم.

وی در ادامه افزود : حدود ۹۹ درصد از نژادهای ایران را استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که می توانیم نژادی داشته باشیم که هم کمیت شیر نسبت به بزهای محلی بالاتر برود هم کیفیت شیر.

هجری ادامه داد: با تحقیقات انجام شده در مورد بز سانن اگر وارد کشور کنیم درصد پروتئین ۳، حجم مقدار شیر ۹۸۰ کیلوگرم در سال اما بز مورسیا درصد پروتئین ۳٫۸ و چربی ۵٫۸ حجم شیر ۶۰۰ کیلوگرم در سال است و کاری که انجام دادیم نژادی که پرورش دادیم، درصد چربی آن را به ۵٫۲ رساندیم و مقدار شیر سالانه ۶۰۰ کیلوگرم در سال که مزیت آن این است که دامی که اینجا به وجود آمده با اکوسیستم استان کرمان هماهنگ بوده و در برابر بیماری ها مقاومت دارد.

وی خاطر نشان کرد دولت باید کمک کند و مردم باید دامداری سنتی را کنار بگذارند.
هجری  مهمترین مشکل راجیره غذایی عنوان کرد و گفت بیشترین هزینه ها برای دامپروری تغذیه دام در پی دارد که اگر دولت بتواند کمک مردم کند و مردم اصلاح نژاد استفاده کرده و از ژن نژاد بومی استفاده کنند کیفیت محصولاتی که به دست می‌آید بالاتر از سایر محصولات خواهد بود و دامپروری رونق بیشتری می گیرد.

وی خاطر نشان‌کرد برای شروع با سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیون تومان از خاتون آباد کار را با دو نفر شروع کردیم که با هزنیه امروزی بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

دامدار نمونه کشوری بیان داشت: حدود دو سال مجتمع دررفسنجان احداث کردیم با ۶۰۰ راس دام در آن نگهداری که حدود ۲ هزار متر مسقف است که دارای یک سالن مولد، قرنطینه، زایشگاه، سالن نوزادان، انبار و سالن شیردوشی است و  دو نیم تا ۳ میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز آن شد که با هزنیه های الان ۱۰ میلیارد می شود.

وی گفت: مردم برای هر کاری باید اول فکر عرضه آن در بازار باشند.

به گزارش سازش خبر سید جواد هجری پرورش دهنده بز شیری در کشور در جمع خبرنگاران در محل مدیریت جهاد کشاورزی رفسنجان اظهار داشت: در زمینه پرورش گوسفند به این نتیجه رسیدم که علاوه بر کمیت شیر، باید کیفیت آن را هم در نظر داشته باشیم و به پرواربندی هم توجه کنیم.

وی در ادامه افزود : حدود ۹۹ درصد از نژادهای ایران را استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که می توانیم نژادی داشته باشیم که هم کمیت شیر نسبت به بزهای محلی بالاتر برود هم کیفیت شیر.

هجری ادامه داد: با تحقیقات انجام شده در مورد بز سانن اگر وارد کشور کنیم درصد پروتئین ۳، حجم مقدار شیر ۹۸۰ کیلوگرم در سال اما بز مورسیا درصد پروتئین ۳٫۸ و چربی ۵٫۸ حجم شیر ۶۰۰ کیلوگرم در سال است و کاری که انجام دادیم نژادی که پرورش دادیم، درصد چربی آن را به ۵٫۲ رساندیم و مقدار شیر سالانه ۶۰۰ کیلوگرم در سال که مزیت آن این است که دامی که اینجا به وجود آمده با اکوسیستم استان کرمان هماهنگ بوده و در برابر بیماری ها مقاومت دارد.

وی خاطر نشان کرد دولت باید کمک کند و مردم باید دامداری سنتی را کنار بگذارند.
هجری  مهمترین مشکل راجیره غذایی عنوان کرد و گفت بیشترین هزینه ها برای دامپروری تغذیه دام در پی دارد که اگر دولت بتواند کمک مردم کند و مردم اصلاح نژاد استفاده کرده و از ژن نژاد بومی استفاده کنند کیفیت محصولاتی که به دست می‌آید بالاتر از سایر محصولات خواهد بود و دامپروری رونق بیشتری می گیرد.

وی خاطر نشان‌کرد برای شروع با سرمایه اولیه ۷۰۰ میلیون تومان از خاتون آباد کار را با دو نفر شروع کردیم که با هزنیه امروزی بیش از ۴ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

دامدار نمونه کشوری بیان داشت: حدود دو سال مجتمع دررفسنجان احداث کردیم با ۶۰۰ راس دام در آن نگهداری که حدود ۲ هزار متر مسقف است که دارای یک سالن مولد، قرنطینه، زایشگاه، سالن نوزادان، انبار و سالن شیردوشی است و  دو نیم تا ۳ میلیارد تومان هزینه ساخت و ساز آن شد که با هزنیه های الان ۱۰ میلیارد می شود.

وی گفت: مردم برای هر کاری باید اول فکر عرضه آن در بازار باشند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.