اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه انسان و لقمان

اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه انسان و لقمان

سازش خبر به همت روابط عمومی مجتمع سرچشمه آیین پنجمین مسابقات بزرگ حفظ قرآن با موضوع حفظ دو سوره لقمان و انسان با حضور مسئولین و شرکت کنندگان در مسابقه؛ در محل تالار خیام دانشگاه ولی عضر (عج) رفسنجان برگزار شد.

اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه انسان و لقمان

ردیفکد داوطلبنامنام خانوادگیحوزهجایزه
۱۱۲۸۷۱فاطمهعسکری پور نعمت آبادرفسنجان۳ میلیون
۲۱۳۰۶۵مرجاناسدالله نژاد دهنوئیرفسنجان۲ میلیون
۳۱۲۵۹۷ریحانهرضاپوررفسنجان۱ میلیون
۴۱۳۰۳۸کبریحسینی راویزرفسنجان۵۰۰ تومان
۵۱۲۸۹۱فاطمهعرب بدوئیرفسنجان۵۰۰ تومان
۶۱۲۵۷۱خجستهرنجبرکریمیرفسنجان۵۰۰ تومان
۷۱۲۶۲۳زهراعلیزاده نوق بهرمانرفسنجان۵۰۰ تومان
۸۱۳۱۶۸مهدیهمحمدرضاخانیرفسنجان۵۰۰ تومان
۹۱۲۴۲۸فاطمهمولائیانار۵۰۰ تومان
۱۰۱۳۱۱۰مریممختاری دردررفسنجان۵۰۰ تومان
۱۱۱۲۹۴۶فاطمهابراهیمی نژاد شریف آبادرفسنجان۵۰۰ تومان
۱۲۱۳۴۲۱نجمهیزدی زاده پاریزیسرچشمه۵۰۰ تومان
۱۳۱۲۶۵۳زهراخوشکواررفسنجان۵۰۰ تومان
۱۴۱۲۹۲۰فاطمهمعصومیرفسنجان۵۰۰ تومان
۱۵۱۲۹۸۵فاطمه زهراامینیرفسنجان۵۰۰ تومان
۱۶۱۲۳۸۶سعیدهرجب زادگانانار۵۰۰ تومان
۱۷۱۳۰۱۰فرشتهدباغیانرفسنجان۵۰۰ تومان
۱۸۱۳۱۲۶مطهرهابوالهادی دردریرفسنجان۵۰۰ تومان
۱۹۱۲۵۷۷راضیهعلی نژاد بهرمانیرفسنجان۵۰۰ تومان
۲۰۱۲۶۱۹زهرابخشی زادهرفسنجان۵۰۰ تومان
۲۱۱۲۷۸۵شیواشهربابکیرفسنجان۵۰۰ تومان
۲۲۱۳۱۲۹معصومهعباسپوررفسنجان۵۰۰ تومان
۲۳۱۲۶۸۶زهراترقی خواهرفسنجان۵۰۰ تومان
۲۴۱۳۳۸۹سمیهکریمیانسرچشمه۵۰۰ تومان
۲۵۱۳۱۸۱نازنین زینب ساداتموسوی نیارفسنجان۵۰۰ تومان
۲۶۱۲۴۱۸فاطمهصادقیان بهمن آبادانارآسیاب برقی
۲۷۱۲۷۸۸صدیقهترقی خواهرفسنجانآسیاب برقی
۲۸۱۳۴۱۰مریمنصیریسرچشمهآسیاب برقی
۲۹۱۲۵۷۶راضیهعسکری بیاضیرفسنجانآسیاب برقی
۳۰۱۲۹۳۹فاطمهعزیزی دئفهرفسنجانآسیاب برقی
۳۱۱۲۶۷۵زهراحیدرزادهرفسنجانآسیاب برقی
۳۲۱۲۸۳۱عصمتبشکوئیرفسنجانآسیاب برقی
۳۳۱۲۷۶۴سمیهمعصومی صدررفسنجانآسیاب برقی
۳۴۱۲۸۰۵طیبهعرب بدویرفسنجانآسیاب برقی
۳۵۱۲۳۶۷رقیهجعفریان غلامرضائیانارآسیاب برقی
۳۶۱۲۶۰۲زهرااسماعیلی پور مهدی آبادرفسنجانآسیاب برقی
۳۷۱۳۱۶۷مهدیهمرتضوی قاسم آبادیرفسنجانآسیاب برقی
۳۸۱۳۱۹۳نجمهعسکری بیاضرفسنجانآسیاب برقی
۳۹۱۲۴۲۶فاطمهسلطان مرادی بهمن آبادانارآسیاب برقی
۴۰۱۳۰۹۰مریمباختررفسنجانآسیاب برقی
۴۱۱۳۰۰۲فرزانهبهزادی گودریرفسنجانآسیاب برقی
۴۲۱۲۵۰۴افضلسلطانی چاکینیرفسنجانآسیاب برقی
۴۳۱۳۲۳۱ابوالفضلامیرپورسعیدرفسنجانآسیاب برقی
۴۴۱۳۱۵۷مهدیهرضائی صادق آبادرفسنجانآسیاب برقی
۴۵۱۳۳۸۴زهراپور الماسیسرچشمهآسیاب برقی
۴۶۱۳۱۵۹مهدیهمرادی علیاییرفسنجانآسیاب برقی
۴۷۱۳۳۱۳علیرضاعسکریرفسنجانآسیاب برقی
۴۸۱۲۵۶۷حمیدهرفیعیرفسنجانآسیاب برقی
۴۹۱۲۹۰۴فاطمهکرمی فتح آبادیرفسنجانآسیاب برقی
۵۰۱۲۸۶۷فاطمهرزانیرفسنجانآسیاب برقی
۵۱۱۲۴۲۵فاطمهرمضانی زاده جلگهانارآسیاب برقی
۵۲۱۳۳۹۵فاطمهکربلائی گهرتسرچشمهآسیاب برقی
۵۳۱۳۰۲۳فریبارضائی نژاد بهرمانرفسنجانآسیاب برقی
۵۴۱۳۲۵۸ایمانعسکریرفسنجانآسیاب برقی
۵۵۱۲۹۱۷فاطمهمحبی مقدمرفسنجانآسیاب برقی
۵۶۱۲۵۷۵راضیهحاجی محمدیرفسنجانآسیاب برقی
۵۷۱۳۱۳۹ملیکاامیریرفسنجانآسیاب برقی
۵۸۱۳۰۲۵فریدهایزدپناهرفسنجانآسیاب برقی
۵۹۱۳۱۱۸مریمروح اللهیرفسنجانآسیاب برقی
۶۰۱۲۵۱۹الهامنجار محی ابادیرفسنجانآسیاب برقی
۶۱۱۲۵۸۷رقیهرضویرفسنجانآسیاب برقی
۶۲۱۲۸۱۷عارفهسنگیانرفسنجانآسیاب برقی
۶۳۱۲۴۱۴فاطمهشیربیگیانارآسیاب برقی
۶۴۱۲۴۰۷فاطمهاسفندمزانارآسیاب برقی
۶۵۱۲۶۴۸زهراعلی اسماعیلیرفسنجانآسیاب برقی
۶۶۱۳۳۶۳نورمحمدرحیمیرفسنجانآسیاب برقی
۶۷۱۲۸۳۹فاطمهزینلی پوررفسنجانآسیاب برقی
۶۸۱۲۴۲۰فاطمهرمضانی احمدیهانارآسیاب برقی
۶۹۱۲۶۴۵زهرابیگ زاده ماهانیرفسنجانآسیاب برقی
۷۰۱۲۳۴۹افسانهچعفر پور اناریانارآسیاب برقی
۷۱۱۲۹۴۷فاطمهغلامحسینی قائمیهرفسنجانآسیاب برقی
۷۲۱۲۹۴۱فاطمهپسندیدهرفسنجانآسیاب برقی
۷۳۱۳۱۵۳مهدیهحسینیرفسنجانآسیاب برقی
۷۴۱۲۶۰۷زهرارمضانی ماهونکیرفسنجانآسیاب برقی
۷۵۱۲۹۹۴فائزهدیانتی نیارفسنجانآسیاب برقی
لازم به ذکر است برگزیدگانی که جایزه خود را دریافت نکرده اند می توانند با در دست داشتن کارت ملی خود به ساختمان روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه واقع در شهر مس مراجعه و جایزه خود را دریافت نمایند.
تلفن تماس:۳۴۳۰۵۰۱۲

روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *