پنجمین و بزرگترین شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران (جام توکل عبدالحسینی) در رفسنجان برگزار شد/تصاویر

پنجمین و بزرگترین شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران (جام توکل عبدالحسینی) به مدت دو روز در محل موزه ریاست جمهوری رفسنجان برگزار شد.

به گزارش سازش خبر پنجمین و بزرگترین شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران (جام توکل عبدالحسینی) با حضور مالکان اسب سراسر کشور, دوستداران اسب و جمعی از مسئولین به مدت دو روز در محل موزه ریاست جمهوری رفسنجان برگزار شد.

عکس : مجتبی نقی زادهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.