با توجه به خسارت سرمازدگی به محصول پسته و شرایط اقتصادی مردم؛ بانک‌ها ...

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به خسارت سرمازدگی به محصول پسته و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بانک ها برای مردم تسهیلگری کنند و آنها را در چرخه گرفتن وام گرفتار نکنند....

تذکر صریح نماینده رفسنجان و انار به نمایندگان استان کرمان در مجلس:در ح...

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس گفت: اینکه یک نماینده از یک نقطه از استان برای عزل و نصب مدیران در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان دستور صادر کند یا اظهار نظر کند توهین به مردم رفسنجان و نماینده مردم این...