با حضور مدیرکل صدا و سیما استان کرمان؛ اولین دفتر واحد مرکزی خبراستان ...

با حضور علیرمضانی مدیرکل صداو سیمای استان کرمان و مسئولین شهرستانی اولین دفتر مرکزی واحد مرکز خبر استان کرمان در شهر رفسنجان افتتاح و مراسم بیستمین سالگرد تاسیس رادیو رفسنجان برگزار شد....