تصاویر پیاده روی پرسنل شهرداری و کارکنان مرکز بهداشت شهر صفائیه در تپه...

به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی و روز جهانی قلب باهمکاری شهرداری و مرکز بهداشت صفائیه باحضور پرسنل شهرداری و کارکنان مرکز بهداشت شهید بهشتی و جمعی از مسئولین شهر صفائیه مراسم پیاده روی در تپه های ...