تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان رفسنجان به تهران از نگاه سازش خبر...

به گزارش سازش خبر به همت مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان رفسنجان جهت بازدیذ از نمایشگاه بیت المللی کتاب تهران و مجلس شورای اسلامی بر...

با حضور معاون استاندار و مسئولین شهرستان رفسنجان؛ پل گیودری افتتاح شد...

به گزارش سازش خبر همزمان با ایام الله دهه فجر با حضور معاون استاندارکرمان ؛ و مسئولین شهرستان رفسنجان ؛ پل گیودری در ورودی شهرک امام خمینی(ره)افتتاح شد. محمدرضا عظیمی زاده شهردار رفسنجان در مراسم بهر...

افتتاح ۹ طرح بهداشتی؛ درمانی و آموزشی با حضور وزیر بهداشت؛ درمان و آمو...

به گزارش سازش خبردر سفر یک روزه سیدحسن قاضی زاده هاشمی  وزیر بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی  به رفسنجان ۹ طرح بهداشتی؛ درمانی و آموزشی  با زیر بنای  ۱۱/۸۴۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد ریال در...