دوربین «سازش خبر» در مراسم اختتامیه سومین دوره از مسابقات جام شهدای رض...

با حضور دکتر ارسلان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رفسنجان ؛ مهندس آرمان بخشدار مرکزی ؛ کاظم حسینی پور رئیس آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان ؛ جمعی ازمسئولین شهرستان و دهستان رضوان اختتامیه سو...