معاون دانشگاه‌ پزشکی رفسنجان:۷۰ درصد مرگ و میرها به نوع تغذیه مرتبط اس...

معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌ پزشکی رفسنجان گفت: تغییراتی امروزه در الگوی تغذیه ایجاد شده است به‌ طوری‌ که بیش از ۷۰ درصد بیماری‌هایی که سبب مرگ و میر می‌شود به نوعی از تغذیه نشأت می‌گیرد....