نماینده میراث فرهنگی در رفسنجان خواستار تأسیس موزه ملی مس در رفسنجان ش...

 به گزازش « سازش خبر » رضا حسینی  در همایش تخصصی رفسنجان تدبیر، تلاش و توسعه اظهار داشت: ارتقای فرهنگ عمومی و تقویت پشتوانه فرهنگی برای میراث فرهنگی مؤثر است و ضعف فرهنگی سبب تضعیف میراث فرهنگی می‌شو...

امام جمعه رفسنجان :اقتصاد کشور ما باید درون‌زا و برون‌گرا باشد و طبق ف...

امام جمعه رفسنجان : امروزو کشت غرقابی در شهرستان رفسنجان مقرون به‌صرفه نیست، باید به کشت‌های گلخانه‌ای پرمنفعت رو آورد و باید همه دانشگاه‌های شهرستان نسبت به ترویج این نوع کشت‌ها ظرفیت دارند کمک...