مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه خبر داد:۶۲۴ نفر در شش...

مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان گفت: در ششمین دوره مسابقه بزرگ حفظ سوره های قرآن ویژه دانش آموزان که در شهرستانهای رفسنجان و انار برگزار شد، ۶۲۴ نفر شرکت کردند....