اردوهای راهیان پیشرفت گامی به سوی پیشرفت‌های فناورانه و نوآورانه...

اردوهای راهیان پیشرفت در راستای مأموریت نهایی بسیج دانشجویی در سطح دانشگاه و جامعه که بر روی مسئله امیدآفرینی جوانان تکیه دارد به صورت هدف‌های میان مدت توسط بسیج دانشجویی برگزار می‌شود....