فرماندار رفسنجان : فضا و زمین مناسب برای انتقال و تعیین‌ وضعیت کارگاه...

به گزارش سازش خبر‌‌ مجید فصیحی هرندی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان‌ در جلسه بررسی مشکلات کوره مس مات در محل فرمانداری‌ بیان کرد: نیازمند توسعه صنعتی در کنار حفظ کشاورزی و منابع آبی هستیم تا ضمن خروج ...