تصاویر اختصاصی دوربین «سازش خبر »از موکب امام علی منطقه نوق رفسنجان در...

به گزارش « سازش خبر » موکب امام علی (ع) منطقه  نوق رفسنجان مستقر در عمود ۱۰۹۷ مسیر نجف به کربلا روزانه از ۶۰۰۰ هزار زوار امام حسین در سه وعده غذایی پذیرایی و  همچنین در طول شبانه روز از بیش از۵۰ هزار...

تذکرات کتبی پور ابراهیمی داورانی و احمد انارکی به مسئولان اجرایی در مج...

تذکر پورابراهیمی داورانی و احمد انارکی نماینده رفسنجان و انار در مجلس به رئیس جمهور در خصوص توضیح علت عدم توجه به وضعیت بحرانی بازار صادرات محصول پسته که به کشاورزان خسارت سنگینی زده است....