رئیس‌ دفتر آیت‌الله مصباح یزدی : کلیدروحانی دروازه کشور را به روی دش...

رئیس‌دفتر آیت‌الله مصباح یزدی گفت: کلیدی که در ابتدای تبلیغات ریاست‌ جمهوری از آن سخن به میان می‌آمد، قفل بیت‌المال را باز کرد و چوب حراج به آن زد، این کلید دروازه کشور را به روی دشمن باز کرد....