ارتباط نامشروع جان ۳ نفر را گرفت

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: ارتباط نامشروع یک مرد متاهل در کرمان با یک زن شوهردار منجر به سرانجام شومی شد و در این حادثه دو نفر به قتل می‌رسند و یک نفر نیز خودکشی می‌کند....