فرمانده نیروی انتظامی رفسنجان خبر داد: دستگیری ۲۱ نفر از سرشاخه شرکت ه...

به گزارش سازش خبر سرهنگ مهدی کریمی در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان رفسنجان خبر داد و افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مدت ۴۸ ساعت در تفرجگاه ها، پارک ها ، فضاهای س...