عملیات حفرچاه جداسازی آب فضای سبز از آب اشامدنی شهر بهرمان در هفته آین...

مهندس علی نقی زاده شهردار بهرمان خبر داد:عملیات حفرچاه جداسازی آب فضای سبز از آب اشامدنی شهر بهرمان در هفته آینده / ماشین آتشنشانی جدید تحویل شهرداری بهرمان شد/ برگزاری جشن آخرین امید در صحن مسجد ...