امام جمعه شهر صفائیه: برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید تمام امکانات بس...

حجت الاسلام دکتر رجب زاده : آنچه موجب خطا و اشتباه کارهای ما مسلمانان شده است عدم الگو برداری ما از راهنمای خود می‌باشد یعنی اگر ما مسلمانان به الگوهایی که خداوند آن‌ها را برای ما قرار داده استنگاه ...