مهندس کدخدایی بخشدار فردوس : تا ۲۳ مهر ماه از تمامی روستاهای بخش سرشما...

به گزارش « سازش خبر » با حضور مهندس کدخدایی بخشدار فردوس  پیش از ظهر سرشماری اینترنتی ساکنین روستای رکن آباد  در دفتر دهیاری این روستا انجام و تا ساعت ۱۷  سرشماری  از ۱۳۲ خانوار با جمعیت  ۴۲۳  نفر ان...