پدر بزرگوار امام جمعه موقت شهر صفائیه به رحمت خدا پیوست...

به  گزارش « سازش خبر » صبح امروز  حاج علی رمضانی پدر  بزرگوارامام جمعه موقت شهر صفائیه به رحمت خدا پیوست تشیع پیکر این مرحوم صبح امروز (شنبه )   ساعت ۱۰ از میدان شهید امینی رفسنجان  به طرف گلزار شهدا...