امام جمعه رفسنجان: گفتار تشکیل دولت فراجناحی و از تفکر ۲۴ میلیون نفر ت...

امام جمعه رفسنجان گفت: اینکه از یک طرف گفته شود دولت فراجناحی تشکیل می‌شود و بعد گفته شود دولت دوازدهم از تفکر ۲۴ میلیون نفر تشکیل می‌شود این گفتارها تفرقه‌افکنانه است و نفاق را می‌رساند و جمهوری اسل...

‌سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌‌:قرارگاه بیشترین پروژه‌‌...

اجرای خط دو مترو اهواز با دستگاه‌های TBM قرارگاه خاتم، ورود قرارگاه به توسعه کشاورزی منطقه جُفیر خوزستان، حفاری ۶۵ کیلومتر تونل مترو در سال ۹۵ توسط قرارگاه و تکمیل فازهای ۲ و ۳ ستاره خلیج فارس در آین...