وضعیت ۷۰۰ هزار سپرده گذار ثامن الحجج

بانک مرکزی اعلام کرد با پرداخت بالغ بر هفت هزار و پانصد میلیارد ریال وجوه متعلق به سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج، تاکنون بیش از هفتصد هزار حساب این تعاونی تعیین تکلیف شده است....