رفسنجان؛ فاقد زیرساخت های مهم بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: رفسنجان‌ مستعد مرکز جامع پیشگیری‌ از طلاق، اعتیاد، خشونت و آسیب های اجتماعی با رویکرد علمی است زیرا بسیاری از آسیب ها به عدم‌ مهارت‌ و دانش اجتماعی مردم برمی گردد....