مژده سرچشمه پور کارآفرین برتر رفسنجان‌و کشور:آموزش از اهدافی بود که دن...

از کودکی یک هدف اصلی را با شناختی که از گیاهان دارویی داشتم، اشتغال در این زمینه بود، دنبال کردم و اولین کار اقتصادی را سال دوم راهنمایی انجام دادم، آموزش از اهدافی بود که دنبال می‌کردم و با آن وارد...

فرماندار رفسنجان : فضا و زمین مناسب برای انتقال و تعیین‌ وضعیت کارگاه...

به گزارش سازش خبر‌‌ مجید فصیحی هرندی فرماندار ویژه شهرستان رفسنجان‌ در جلسه بررسی مشکلات کوره مس مات در محل فرمانداری‌ بیان کرد: نیازمند توسعه صنعتی در کنار حفظ کشاورزی و منابع آبی هستیم تا ضمن خروج ...