با حضور مسئولین شهرستان رفسنجان اولین کارخانه تولید تیرچه و بلوک صنعتی...

افتتاح اولین کارخانه تولید تیرچه و بلوک صنعتی تمام اتوماتیک در استان کرمان با مدیریت آقای ضیاالدینی اعتباری بالغ بر ۱۴ میارد ریال (آورده شخصی ۷میلیارد ریال و مابقی از تسهیلات دولتی ) و اشتغالزایی ...