سه هزار میلیارد تومان خسارت به محصول پسته کرمان وارد شد...

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال کرمان با اشاره به پیش بینی برداشت ۷۰ هزار تن پسته از باغات این استان طی سال جاری گفت: تغییرات اقلیمی موجب از بین رفتن ۹۰ درصد این محصول و وارد شدن سه هزار میلیارد تومان...