صادرکنندگان و تجار نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸ از شهرستان رفسنجان معرفی شدند

صادرکنندگان و تجار نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸ از شهرستان رفسنجان معرفی شدند:

به گزارش سازش خبر صادرکنندگان و تجار نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸ از شهرستان رفسنجان معرفی شدند:۱ پسته امین۲ محمد حسن صداقت۳ مرتضی حسینی۴ حمیدآقامحمدحسنی۵ عمادعلیچی۶ علی بساوند۷ اصغرحسینی نوه۸ فرامرزحسینی نوهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *