در پنجمین روز از دهه شکوهمند فجر؛ پنجمین کانون ترک اعتیاد شهرستان رفسنجان در روستای قوام آباد افتتاح شد.

در پنجمین روز از دهه شکوهمند فجر ؛کانون ترک اعتیاد پروازی دوباره ؛پنجمین کانون ترک اعتیاد شهرستان رفسنجان در روستای قوام آباد افتتاح شد.

به گزارش سازش خبر در پنجمین روز از دهه شکوهمند فجر ؛کانون ترک اعتیاد پروازی دوباره ؛پنجمین کانون ترک اعتیاد شهرستان رفسنجان در روستای قوام آباد افتتاح شد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.