تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان رفسنجان به تهران از نگاه سازش خبر

به گزارش سازش خبر به همت مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان رفسنجان جهت بازدیذ از نمایشگاه بیت المللی کتاب تهران و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حضور در مرقد امام خمینی (ره)؛ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛مجلس شورای اسلامی ؛نشست خبری با مهندس…

به گزارش سازش خبر به همت مهندس انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی تور رسانه ای خبرنگاران شهرستان رفسنجان جهت بازدیذ از نمایشگاه بیت المللی کتاب تهران و مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حضور در مرقد امام خمینی (ره)؛ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران؛مجلس شورای اسلامی ؛نشست خبری با مهندس انارکی محمدی در حاشیه جلسه علنی مجلس ، بازدید از مجلس ملی ایران و تهران گردی از برنامه های دو روزه تور رسانه ای خبرنگاران رفسنجان به تهران بود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.