دوربین « سازش خبر » در مسیر پیاده روی نجف به کربلا

تصاویر اختصاصی سازش خبر از پیاده وی مسیر نجف به کربلااز عمود ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ در مورخ ۲۸ آبانماه ۱۳۹۵

عکس : مجتبی نقی زاده

به گزارش « سازش خبر »  تصاویر اختصاصی سازش خبر  از پیاده وی مسیر نجف به کربلااز عمود ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰  در مورخ ۲۸ آبانماه ۱۳۹۵

عکس : مجتبی نقی زاده

img_1972 img_1974 img_1975 img_1976 img_1982 img_1985 img_1991 img_1993 img_1994 img_1995 img_1996 img_1997 img_1998 img_1999 img_2001 img_2003 img_2005 img_2006 img_2007 img_2010 img_2011 img_2012 img_2013 img_2015 img_2020 img_2021 img_2022 img_2024 img_2025 img_2026 img_2031 img_2035 img_2036 img_2039 img_2041 img_2042 img_2051 img_2053دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.