خبرنگاران سیاه لشکران تمجید از مسئولان!

در روزی که خبرنگاران به امید اینکه نگاه ویژه مسئولان را به حرفه سخت خود داشته باشند، دریغ از اینکه از خبرنگاری بخواهند چند کلمه ای در این روز سخن بگوید.

 به گزارش « سازش خبر »در روزی که خبرنگاران به امید اینکه نگاه ویژه مسئولان را به حرفه سخت خود داشته باشند؛ نه، طوری دیگر بگویم در روزی که خبرنگاران از مسئولان حداقل انتظار تشکر از پوشش اخبار را داشته باشند، و شاید بتوان به گونه ای دیگر بیان کرد روزی که خبرنگار به امید یک نشست هم اندیشی پا به مراسم به اصطلاح روز خبرنگار می نهد و اما…
خبرنگارانی که خود قاضیان و چشمان بیدار مردم هستند، باید سیاه لشکران و نظاره گران تعریف و تمجید مسئولان از خود باشند مسئولانی که هر حرکت و قدم آنان در خدمت به مردم جزء وظایف آنهاست.
چرا باید روز کسانی که تمام سال را برای دیگران می نگارند و علی رغم شغل خطیرشان حتی امنیت شغلی نداشته و تنها یک روز از سال سهم بیان مشکلاتشان می شود، نگاه ویژه را سمت مسئولان برد و دریغ از اینکه از خبرنگاری بخواهند چند کلمه ای در این روز سخن بگوید.
خبرنگار که باشی بارها حکایت بالا برایت تکرار می شود، البته گاهی هم این روال عوض می شود و برخی اصلا تو را و مجموعه همراه تو را نمی بینند و شاید هم به سفارش برخی اصلا برای این روز دعوت نشوی که حداقل تکرار حکایت بالا را ببینی!
خبرنگاران قاضیان و چشمان بیدار جامعه هستند اما متأسفانه بسیاری از متولیان رسیدگی به اوضاع خبرنگاران خود را به خواب زده و مشکلات خبرنگاران را نه می شنوند و نه می بینند و حتی در روز خبرنگار هم گاهی خود را به فراموشی می زنند که تعداد نشریات شهرستانشان بیش از تعدادی است که برای روز خبرنگار دعوت می شوند و این عیبی بزرگ است گویی در این روز هم تبعیض و سیاسی کاری وجود دارد و رنگ و بویی از اتحاد و همدلی نیست و این است درد خبرنگار!
براستی چرا در روز خبرنگار باید برخی رسانه ها به فراموشی سپرده شوند! و به جای رسیدگی به حل مشکلات خبرنگاران و شنیدن دغدغه های آنان این روز را به ارائه گزارش عملکرد و تقدیر و تشکر از مسئولان تبدیل کرد.
خبرنگار که باشی دغدغه مشکلات همه را به همراه داری و برای رفع همه مشکلات پیگیری می کنی اما مشکلات خودت هیچ گاه رفع نمی شود و همچنان ادامه دارد و هیچ کس به فکر تو و حل مشکلاتت نیست.
خبرنگار که باشی، همیشه استرس همراه تو خواهد بود گاهی در حدی که کنترل آن برایت ناممکن می شود.
خبرنگار که باشی همه از تو توقع دارند اما تو نباید هرگز متوقع باشی و سالها با تحمل همه مشکلات بنویسی و پوشش دهی و…
به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. خبرنگاران عزیز پاینده باشید.

منبع روراستیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.