دوربین سازش خبردر مراسم عزاداری شهادت امام علی (ع) در شهر بهرمان

مراسم عزاداری شهادت امام علی (ع) در شهر بهرمان برگزار شد

به گزارش « سازش خبر » به مناسب شهادت حضرت  امیرالمومنین امام علی (ع)  هیئت عزاداری شهر بهرمان در جوارامامزاده ابراهیم بهرمان به عزادری پرداختند

عکس: علی حسینی صباغ

IMG_20160627_211317 IMG_20160627_211322 IMG_20160627_211330 IMG_20160627_211334 IMG_20160627_211338 IMG_20160627_211342 IMG_20160627_211359 IMG_20160627_211409دیدگاهها بسته شده است.