مشکل حفر چاه بهرمان با مصالحه حل شد

رئیس شورای شهرستان گفت: مشکل حفر چاه آب آشامیدنی بهرمان حل شد و به زودی این چاه در نقطه ای که مشخص شده، حفر می شود.

به گزارش « سازش خبر »مجید صفریان افزود: نزدیک به چهارسال اعضای شورای بهرمان  و مسئولان و بخشداران وقت و فعلی تلاش کردند و قریب به ۱۰۰ مکاتبه انجام شد تا مجوز حفر چاه آب آشامیدنی بهرمان صادر شود.

وی بیان کرد: زمان حفر چاه عده ای معترض شدند و بنا به گفته احمدی پور رئیس امور منابع آب شهرستان از نظر قانونی حفر آب آشامیدنی بحث مسافت ندارد و هر جا صلاح باشد حفر می شود.

صفریان ادامه داد: اما پس از اعتراض مخالفان با کشاورزان منطقه و مسئولان آب و شورای بهرمان مسئله را حل کردیم که مجددا شاهد اعتراض بعضی از مردم روامهران شدیم و این فقط در حد اعتراض بود و هیچ بحث دیگری نبود.

وی تصریح کرد: در منطقه کیفیت آب ها در یک سطح است و در نتیجه به تفاهم رسیدیم و  در حال حاضر هیچ کس مخالف نیست، فاصله ها رعایت شده و به زودی چاه در نقطه ای که مشخص شده است، حفر خواهد شد.

صفریان متذکر شد: هیچ نوع نفوذی که برخی معترضان آن را مطرح کردند، نبوده و فقط مسئله مردمی بوده و ما به مردمان منطقه احترام قائل هستیم و از همه کسانی که در رفع این مشکل همکاری کردند، تشکر می کنیم.

منبع : روراستیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.