مدیریت شوراها در شبکه خودگران آب ضعیف و مشکل است

مدیریت شوراها در شبکه خودگران آب ضعیف و مشکل است

به گزارش خبرنگار « سازش خبر » رضا عباسزاده رئیس شورای اسلامی شهر صفائیه در همایش شوراهای اسلامی شهرستان رفسنجان ضمن تبریک روز شورا ؛ کار و کارگر و روز معلم اظهار داشت: کار در دین اسلام به عنوان عبادت ذکر شده است و امام سجاد(ع) می فرماید : خدایا خیر و خوبی را با دستانم به مردم جاری کن

وی در ادامه افزود یکی از مشکلات  شهر صفائیه نبود درمانگاه است و شهر  صفائیه با وجود شهر و مرکز بخش در مانگاه شبانه روزی ندارد و باپیگیری هایی که انجام دادیم عامل اصلی را مسافت دانستند در صورتی که برای شهر و مرکز بخش داشتن درمانگاه شبانه روزی الزامیست که امیدواریم ایم مساله حل شود

عباسزاده به شبکه های خودگردان آب در بخش فردوس اشاره کردند و بیان کردند : بزرگترین مشکل در بخش شبکه های خودگردان آب است که شوراها باید مدیریت کنند و مدیریت شوراها در شبکه های خودگردان ضعیف و مشکل است

رئیس شورای شهر صفائیه در پایان افزود : مشکلات مانند هرینه ها ؛ توقعات مردم ؛ مدیریت شبکه خودگردان مرقوم به صرفه نیست و در خواست داریم با همکاری مسئولین شهرستان و شواها مشکل شبکه خودگردان آب حل شود

خبر: مجتبی نقی زادهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.