مسابقه طراحی میدان والمان شهری شهربهرمان برگزار شد

برگزاری مسابقه طراحی میدان والمان شهری شهربهرمان

 به گزارش « سازش خبر »شهرداری بهرمان درراستای اهداف مناسب میدان وارتقای کیفیت فضای شهری براساس بند ۶ مصوبه شماره ۸۲۶/۴ مورخه۲۹/۹/۹۴ شورای اسلامی شهراقدام به برگزاری فراخوان مسابقه  طراحی میدان والمان شهری نموده است لذا کلیه معماران هنرمندان هنرهای تجسمی،طراحان وعلاقمندان جهت شرکت درمسابقه دعوت بعمل می آید.

موضوع فراخوان:طراحی المان میدان امام حسین (ع) متناسب وجه تسمیه میدان، وجه تسمیه بهرمان وبانگاه به ظرفیت های منطقه.

نقشه های طرح شامل:پلان،نماهاومقاطع درمقیاس یکصدم

مهلت ارسال آثار:زمان ارسال آثار تاپایان خرداد ماه تمدید شد.

جوایزمسابقه:به طرح برگزیده ۳ سکه تمام بهارآزادی تعلق می گیرد

آدرس:شهربهرمان،شهرداری بهرمان،بلوارامام خمینی(ره)کوچه ۱۸

شماره تلفن۳۴۱۶۱۴۷۵(دفترشهردار)۰۹۱۳۱۹۳۶۲۸۳

جهت دریافت فایل های  KML  وDWG بر روی دانلودکلیک کنید.

d600d772-5450-4e1e-8e31-6b0b79f90e5a_20160409_073805دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.