۳۴ عکس مجوز ورود به مرحله دوم جشنواره عکس نوروزی ( عکس من ؛ نوروز من ) « سازش خبر »را دریافت کردند

۳۴ عکس مجوز ورود به مرحله دوم جشنواره عکس نوروزی ( عکس من ؛ نوروز من ) « سازش خبر »را دریافت کردند

به گزارش « سازش خبر »  به انتخاب هیئت تحرییه از بین ۶۸ عکس جشنواره (عکس نوروزی عکس من ؛ نوروز من)   ۳۴ عکس به مرحله دوم راه یافتد تا انتخاب بهترین  عکس  جشنواره  عکس نوروزی « سازش خبر »به خان دوم برسد

IMG_20160403_170138 IMG_20160403_170453 IMG_20160403_170459 IMG_20160403_170508 IMG_20160403_170516 IMG_20160403_170535 IMG_20160403_170542 IMG_20160403_170546 IMG_20160403_170622 IMG_20160403_170626 IMG_20160403_170714 IMG_20160403_170747 IMG_20160403_170758 IMG_20160403_170816 IMG_20160403_170826 IMG_20160403_170830 IMG_20160403_170837 IMG_20160403_170844 IMG_20160403_170852 IMG_20160403_170856 IMG_20160403_170900 IMG_20160403_170918 IMG_20160403_170921 IMG_20160403_170959 IMG_20160403_170949 IMG_20160403_170942 IMG_20160403_171004 IMG_20160403_171008 IMG_20160403_171038 IMG_20160403_171026 IMG_20160403_171042 IMG_20160403_171046 IMG_20160403_171054 IMG_20160403_171057

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.