کلوت های شهداد در قاب دوربین «سازش خبر»

کلوت های شهداد در فاصله ۴۰کیلومتری شرق و شمال شرقی شهداد قرار دارد

به گزارش خبرنگار « سازش خبر »  شهداد دیار دیرینه تاریخ در دامنه شرقی کوه های شمالی -جنوبی ؛ حد فاصل دشت لوت و دشت کرمان واقع شده است .

بخش شهداد از پهناورترین بخش های ایران است که از شمال به استان خراسان ؛ از جنوب به بخش گلباف ؛ از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به بخش مرکزی کرمان محدود می شود . و مساحت آن ۲۹۰۰۰کیلومتر مربع می باشد

شمالی ترین روستا شهدا ده سیف و جنوبی ترین آنها کریم آباد بوده که مجموعا این ۳۴ ده آبادی ها به تکاب مشهور است

از نقطه آغازین شهداد تاریخ دقیقی بدست نیامده ولی مورخان؛ شهداد را از قدیمی ترین محل های سکونت در ایران می دانند و حدود ۶۰۰۰ سال قبل به طور مستمر زندگی می کردند و در کتب تاریخی از جمله تاریخ طبری ؛ عقدالعلی و تاریخ کرمان هرجا سخن از کرمان است نام خبیص( شهداد ) نیز به چشم می خورد

جاذبه های گردشگری شهداد

بیابان های لوت با ۸۰۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت به سه بخش لوت شمالی ؛ لوت مرکزی ؛ لوت جنوبی تقسیم می شود که وسیعترین این سه بخش لوت مرکزی که شهداد را در بر می گیرد؛ و گود ترین چاله داخلی ایران را شامل می شود

لوت مرکزی مشخص ترین واحد جغرافیایی است که نمونه های کامل انواع عوارض بیابانی دیده می شودکه یکی از مهمترین عوارضی که که از مرکز لوت تا غرب کشیده شده است (( کلوت ها )) هاست  که این عوارض یکی از زیبایی های طبیعی  هستند که در نوع خود در دنیا نظیر نداردو در هیچ یک از بیابان های دنیا نمی توان چنین مناظری را دید

(( کلوت ها )) در فاصله ۴۰کیلومتری شرق و شمال شرق شهداد قرار دارند.این عوارض بر اثر فرسایش آبی و بادی شدید به وجود آمده اند و در جهت شمال غربی _جنوب شرقی کشیده اند(( کلوت)) ها  با وسعت ۱۱۰۰۰ کیلومتر مربع قسمتی از حاشیه غربی دشت لوت را در سطحی به  عرض ۴۵ کیلومتر پوشانده اند و در تمامی این مناطق هیچ گونه پوشش گیاهی و موجود زنده ای در این بیابان بی آب و علف قادر به زندگی و ادامه حیات نیست

عکس؛تحقیق و تنظیم : مجتبی نقی زاده

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0042 IMG_0044 IMG_0052 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0064 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0081دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.