ایران کشوری چهار فصل /تصاویر

ایران کشور تمام فصول؛

به گزارش «  سازش خبر  »  کشور ایران با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع  مساحت دارای آب و هوای مختلف و جاذبه های گردشگری ؛ مذهبی ؛ وتفریحی زیادی دارد  که اقلیم آب و هوایی در کشور باعث شده که در تمام فصول  به شهرهای مختلف سفرکرد.

 

با توجه به اینکه به ایام عید و مسافرت نزدیک می شویم «  سازش خبر  »  گوشه ای از مکان های گردشگری ؛ تاریخی ؛ مذهبی ؛ تفریحی  که توسط عکاسان کل کشور گرفته است  به تصویر خواهد کشید

 

۴۸۴۲۲۳_۳۰۹  ۴۸۴۲۳۲_۲۷۲  ۴۹۱۹۷۷_۶۵۲ ۴۹۷۷۵۷_۶۵۰ ۴۹۷۷۵۹_۲۵۰ ۴۹۷۷۶۵_۵۴۹ ۵۰۴۵۲۵_۶۰۶ ۵۱۰۴۰۸_۴۵۱ ۵۱۰۴۰۹_۵۳۵  ۵۲۲۷۰۴_۴۴۵ ۵۲۸۸۶۵_۱۰۸ ۵۲۸۸۷۲_۴۰۶ ۵۳۲۱۱۷_۹۴۷ ۵۳۲۱۱۹_۶۸۴ ۵۳۲۱۲۱_۳۶۵ ۵۳۲۱۳۰_۴۷۱ ۵۳۸۶۶۱_۸۱۰ ۵۴۰۷۷۰_۳۲۲ ۵۵۰۶۷۵_۴۱۵

۵۶۴۳۰۸_۱۰۵ ۵۷۱۰۳۳_۵۵۱ ۵۷۷۴۷۷_۶۵۵ ۵۸۳۵۳۷_۲۰۶ ۵۸۳۵۴۱_۳۴۳

منبع عکس ها : برترین هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.