تماس با ما

راه های  ارتباط با « سازش خبر »

تلفن

سردبیر: ۰۹۱۳۶۳۵۴۱۴۸ نقی زاده

سامانه پیامکی : ۵۰۰۰۲۳۷۱۳۵۵

ایمیل

sazeshkhabar@gmail.com

sazeshkhabar@yahoo.com

تلگرام سردبیر

sazeshkhabar1395@